Inspraak ouders

Welke rol heeft u als ouder

Wij verwachten van de ouders dat ze een goed beeld scheppen over het wel-en-wee van hun kind. Door een goed beeld te scheppen over de gebruiken en gewoontes van thuis, kunnen wij hier zo goed mogelijk op inspelen. Wij kunnen hierdoor een "tweede thuis" voor uw kind zijn en zo de regels van thuis en van het kinderdagverblijf samen laten vloeien.
Bij 2HOME is er de mogelijkheid om ouders inspraak te geven in het beleid van de opvang. De ouders kunnen hun wensen kenbaar maken en wij zullen ieder advies ter harte nemen om zo de wensen van ouders en de kwaliteit te waarborgen. Ook kunnen ouders zich, als ze dit willen, inzetten binnen de Oudercommissie. Een centraal adviesorgaan voor ieniemienie, waar ouders gezamenlijk hun belangen kunnen behartigen. Hier voor hebben wij een Oudercommissiereglement ter beschikking.

Klachten

Ondanks dat wij continu bezig zijn om de kwaliteit en tevredenheid van ouders en kinderen te waarborgen, kan het zijn dat u het ergens niet mee eens bent. Wij stellen het op prijs als u zich bij de leidster meldt wanneer u ergens ontevreden over bent. Samen met u zal zij proberen om tot een oplossing te komen. Als dit niet het gewenste resultaat biedt, dan kan de ouder verzoeken om een beroep te doen op de klachtenregeling van 2HOME. Dit is een formulier dat tijdens een vervolggesprek wordt ingevuld om deklacht en de oplossing op papier vast te leggen. Als ook dit niet het gewenste resultaat biedt, dan is er de mogelijkheid om als ouder zich te melden bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit is een centraal meldpunt voor ouders met klachten over de kinderopvang waarbij 2HOME/ieniemienie is aangesloten. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen kan als neutrale bemiddelaar trachten tot een oplossing te komen. 2HOME/ieniemienie bestaat al meer dan 10 jaar waarbij dit nog nooit aan de orde is geweest, maar een goede organisatie is overal op voorbereid!

Intake

Voorafgaand aan de opvang wordt een intakegesprek gehouden. Hierbij wordt besproken wat de wensen van de ouders zijn en vragen wij hen om hun kind te omschrijven hoe hij/zij is, wat zijn de dingen die hij/zij al goed kan, wat heeft speciale aandacht nodig, etc. Ook kunnen er dan afspraken gemaakt worden over het ophalen en wegbrengen, bijzonderheden m.b.t. gezondheid en voeding.
In het intakegesprek worden afspraken gemaakt met betrekking tot het wennen op het kinderdagverblijf. De ouder dient gedurende de wenperiode enige tijd beschikbaar te zijn om zijn/haar kind te laten wennen. Meestal is dit alleen de eerste dag.
De jongste kindjes krijgen tot 1 jaar oud een kindgebonden schriftje. Hierin wordt ieder dag beschreven wat het kindje die dag heeft gedaan, hoe het heeft gegeten en gedronken en hoeveel slaapjes het heeft gehad. Aan het eind van de dag krijgen de ouders dit mee naar huis en nemen dit bij de volgende opvangdag weer mee naar het kinderdagverblijf.