kwaliteit

Bij ieniemienie verzekerd van kwaliteit

Onze kinderopvang wordt continu getoetst op kwaliteit. In eerste instantie besteden wij zelf uiterst veel aandacht om de kwaliteit van de opvang op hoog niveau te hebben en te houden. Omdat wij een erkende kinderopvang zijn, wordt onze kinderopvang ook jaarlijks gecontroleerd en getoetst door de GGD. Dit verzekert de vraagouders van kwalitatieve, erkende kinderopvang.inspectierapport GGD 2023.pdf

Onze kinderopvang maakt gebruik van diverse formulieren en protocollen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het huisregelreglement, waarin diverse praktische zaken zoals breng- en haalmomenten, ziekte, wat meenemen en bereikbaarheid van ouders worden beschreven. Verder werken wij met onder andere slaapprotocollen voor buikslapers, medicijnprotocollen en hygiëne protocollen.Wij meten continu de voortgang van uw kind middels een kind-volg-systeem. Hierdoor kunnen wij sturen op daar waar het kind de meeste aandacht nodig heeft. Ook het vier-ogen-principe is gewaarborgd binnen onze kleinschalige opvang.

Om u te verzekeren van kwalitatieve kinderopvang is ons kinderdagverblijf aangesloten bij het LRK, Landelijk Register Kinderopvang. Hiermee bent u verzekert van kwalitatieve kinderopvang en kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst met ons LRK-nummer 221609003.

Leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen, zoals een verkeersles van een verkeersdeskundige of een echte ambulance van dichtbij bekijken.